ARRANGEMENTER

Persontilpasset kreftmedisin – En nær fremtid?

Persontilpasset kreftmedisin – En nær fremtid?

Onsdag 21. mars kl 17:00-18:30
Gratis
Norsk forskning og teknologi kan i nær framtid bidra til at kreftpasienter får rett behandling til rett tid, tilpasset sin kreftform.

I podkasten Radium vil Jónas Einarsson og Elisabeth Kirkeng Andersen fra Radforsk denne gangen gå i samtaler med professor Erik Fosse og professor Håvard Danielsen. De vil fortelle oss om de siste teknologiske gjennombruddene fra to fyrtårnprosjekter som kobler digitalisering med dyp medisinsk forståelse: BigMed og DoMore!

Norske kreftpasienter trenger ny innovasjon, det skal generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel og daglig leder i Oslo Cancer Cluster, Ketil Widerberg snakke om.

16:30 dørene åpner og vi tilbyr lett bevertning.
17:00 møtestart
Gir brukermedvirkning mer nytte og relevans for kreftforskning?

Gir brukermedvirkning mer nytte og relevans for kreftforskning?

Torsdag 22. mars kl 08:15-10:00
Gratis
Hvordan prioriterer vi hva det skal forskes på?

Hvordan kan pasienter, pårørende eller helsepersonell, påvirke hvilke spørsmål forskning skal besvare?

08.00-08.15 Enkel frokost
08.15-10.00 Program - innledere og debatt

Jesper W. Simonsen fra Forskningsrådet, Frode Vartdal fra Universitetet i Oslo, Gro Jamtvedt fra OsloMet - storbyuniversitetet, Hans Christian Lillehagen og Jan-Ole Hesselberg fra ExtraStiftelsen og Anne Lise Ryel reflekterer rundt temaene.

Arrangører: ExtraStiftelsen, Kavlifondet og Kreftforeningen

Arrangementet filmes og legges ut som arrangement på Kreftforeningens Facebook-side.

Velkommen!
DIT 2018 – Inkluderende teknologi

DIT 2018 – Inkluderende teknologi

Fredag 6. april kl 09:30-15:00
Pris: 500 - 1000,-
DIT står for Design, Innovasjon og Teknologi, og dette er en årlig konferanse som løfter samtalen om et universelt utformet samfunn til det neste nivået.

Arrangør: Norges Handikapforbund Oslo.

Program:
- Bjørn Olstad, daglig leder i Microsoft Development Center Norge
- Harriet Wright, IBM, Bluemix and Watson Business Development Manager
- Karina Bjørnarøy, IBM
- Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
- Robert Steen, Byråd for finans og digitalisering
- Jorunn Gjessing-Johnrud, Innovasjon Norge, seniorrådgiver i vekst og omstilling
- Eirik Årsand, professor ved Nasjonalt senter for e-helseforskning
- Kristin Dolve, Ambassador and Project Manager hos No Isolation
- Magnhild Sørbotten, regionleder i Norges Handikapforbund Oslo

Billettpriser
Ordinær: 1000kr inkl lunsj
Medlem i NHF/Honnør: 750kr inkl lunsj
Medlem NHFU/Student: 500kr inkl lunsj

Vel møtt!
Medikamentell behandling av ADHD -hva er riktig legemiddelbruk?

Medikamentell behandling av ADHD -hva er riktig legemiddelbruk?

Tirsdag 24. april kl 14:30-17:00
Gratis
Norges Farmaceutiske forening inviterer til temamøte

Program

14:30-14:45
Innledning ved Rønnaug Larsen, leder i Norges Farmaceutiske Forening

14:45-15:15
«Medikamentell behandling av voksne med ADHD».
Mats Fredriksen, fagansvarlig overlege, ph.d., spesialist i psykiatri og nevrologi,
Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF

15:20-15:40
«ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse – Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging»
Psykologspesialist Egil Midtlyng og overlege Kristin A. Bakke
Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomni, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus HF

15:40-15:55 PAUSE

15:55-16:25
«AD/HD-medisinering – svakt vitenskapelig grunnlag»
Charlotte Lunde, lege , barne- og ungdomspsykiatri ved Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus

16:30-16:50
«Persontilpasset ADHD- medisinering; genotyping av atomoksetin (Strattera®)»
Espen Molden farmasøyt, forskningsleder/professor II, Senter for Psykofarmakologi Diakonhjemmet sykehus/Universitetet i Oslo

16:50-17:00
Oppsummering og avslutning ved Rønnaug Larsen, leder i Norges Farmaceutiske Forening

HELGEAKTIVITETER

 • Lørdag 17. mars kl 12:00

  Fuck Cancer workshop: Bli med på dugnad for å perle Fuck Cancer armbånd til inntekt for kreftsaken

 • Torsdag 22. mars kl 16:00

  Åpent påsken 2018

 • Lørdag 24. mars kl 11:00

  Åpent påsken 2018

 • Søndag 25. mars kl 11:00

  Åpent påsken 2018

 • Torsdag 29. mars kl 00:00

  Stengte dager påsken 2018

 • Lørdag 31. mars kl 00:00

  Stengte dager påsken 2018

 • Søndag 1. april kl 00:00

  Stengte dager påsken 2018