VELKOMMEN TIL KREFTFORENINGENS

VITENSENTER

Bli med på en reise innover i kroppen og oppdag fremtidens muligheter

Vi har 35 milliarder celler i kroppen, fordelt på over 200 ulike celletyper. Hver av disse har egne oppgaver som hjelper kroppen din med å fungere. Stort sett fungerer cellene som de skal, men noen ganger går det galt.

På Kreftforeningens Vitensenter kan du utforske kroppens mysterier og forstå hvordan kreft oppstår. Du vil lære mer om hvordan kreft behandles i dag og få innblikk i hvordan moderne datateknologi er i ferd med å revolusjonere morgendagens kreftbehandling.

Du lærer mest når du selv kan delta. På Kreftforeningens Vitensenter får du oppleve spennende og interaktive installasjoner.

Ønsker du mer informasjon om Vitensenteret og arrangementene på senteret? Les mer her eller ta kontakt på post@kreftforeningen.no.

Nå er vi sommeråpent! Åpningstider: Tirsdag til søndag kl. 11-16. 

ARRANGEMENTER

DNA-sekvensering av kreftceller

DNA-sekvensering av kreftceller

Onsdag 13. juni kl 08:30-09:30
Gratis
Samarbeid mellom Bioteknologirådet, Kreftforeningen og OCC

Tradisjonell kreftbehandling tar ofte utgangspunkt i hvor i kroppen en svulst er og hvor langt den har utviklet seg. I dag vet vi at dette er en forenkling.

Kreft skyldes mutasjoner i flere gener og genanalyse kan gi kunnskap om den enkelte svulsten. Denne kunnskapen kan brukes til å skreddersy behandlingen. Ved hjelp av DNA-sekvensering er det nå mulig å analysere mange gener samtidig, og gi bedre grunnlag for å finne en mer målrettet medisin.

Norske forskere har nylig klart å analysere genene i kreftcellene til 26 kreftpasienter med spredning hvor det ikke fantes behandling. Flere av pasientene fikk en medisin som virket.

Dette gjennombruddet gir et eksempel på potensialet i det som kalles persontilpasset medisin. Metoden kan redde liv. Samtidig er overgangen til ny teknologi også utfordrende. I dag er det ikke standard diagnostikk og behandling å analysere mange gener i svulster hos norske kreftpasienter. Den norske forskningen setter på spissen spørsmålet om helsevesenet er modent for et «teknologiskifte».

Noen store sykehus i utlandet har tatt i bruk teknologien, og Gunhild Mælandsmo og Kjersti Flatmark leder et forskningsprosjekt som kan sette ny standard for behandling av norske kreftpasienter.Gunhild M. Mælandmo og Kjersti Flatmark er forskere og gruppeledere ved Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus. De representerer prosjektledelsen i prosjektet MetAction (Actionable Targets in Cancer Metastasis).

HELGEAKTIVITETER

  • Lørdag 14. juli kl 12:00

    Workshop: Perling av Fuck Cancer armbånd sammen med Ung Kreft

Utstilling: Antibiotikaresistens og kreft

Én av fem kreftpasienter trenger effektiv antibiotika. Nå henger vår tids viktigste medisinske verktøy i en tynn tråd og utgjør den største trusselen mot kreftbehandling.

Besøk Kreftforeningens Vitensenter og se vår midlertidige utstilling om antibiotikaresistens og kreft frem til september.